Kontakt

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice
+48 32 39 27 201
+48 32 39 27 376
biuro-zarzad@gtl.com.pl

NIP: 634-012-80-15
REGON: 270504889
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023650
Wysokość kapitału zakładowego, kapitału wpłaconego: 137 069 300 zł

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice
+48 32 39 27 202
+48 32 39 27 376
ktw@gtl.com.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych: udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie.
 3. Odbiorca danych osobowych: uprawnieni pracownicy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zadania pytania.
 6. Miejsce udostępniania Danych oraz możliwość uzyskania kopii Danych: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
 7. Termin przechowywania Danych: 5 lat
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innych celach lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 10. Profilowanie: nie dotyczy.
 11. Zamiar przekazania Danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: nie dotyczy.
 12. Inspektor ochrony danych (informacja o powołaniu na stronie internetowej: www.katowice-airport.com.pl ‣ Nasze lotnisko ‣ Inspektor ochrony danych GTL SA) – rodo@gtl.com.pl.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ww celu *

* pola wymagane