O firmie

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółka Akcyjna w Katowicach, została zarejestrowana 6 marca 1991 roku. 1 maja 1994 roku GTL SA przejęło od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” zarządzanie Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Podstawowym celem Spółki jest zarządzanie portem lotniczym w sposób zapewniający bezpieczeństwo, efektywność i komfort użytkowników lotniska. GTL SA realizuje powyższe cele poprzez wypełnienie prawnych standardów operacyjnych i organizacyjnych, w tym utrzymanie i ciągłą rozbudowę infrastruktury.

Działania GTL SA ukierunkowane są na rozwój ruchu pasażerskiego, zarówno w segmencie przewozów regularnych, czarterowych jak i general aviation. Spółka dąży do umacniania pozycji Katowice Airport jako centrum czarterowego Polski. Ponadto GTL SA podejmuje działania, których celem jest optymalny rozwój segmentu lotniczych przewozów towarowych. W tej kategorii ruchu Pyrzowice są liderem wśród portów regionalnych.

Spółka realizuje przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie odpowiedniego przygotowania portu w zakresie operacyjnym, organizacyjnym oraz kadrowym do dalszego rozwoju.

GTL SA sukcesywnie realizuje wieloletni program inwestycyjny rozbudowy infrastruktury Katowice Airport. Akcjonariusze Spółki dbają o dalszy, dynamiczny rozwój GTL SA i Katowice Airport, rozumiejąc potrzeby w tym zakresie, wspierają je poprzez zaangażowanie kapitałowe.

Obecnie kapitał zakładowy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 12 stycznia 2015 roku, wynosi 137 069 300 zł. Głównymi Akcjonariuszami Spółki są:

  • Węglokoks SA, który posiada 42,492% udziału w kapitale
  • Województwo Śląskie, które posiada 34,883% udziału w kapitale
  • Polskie Porty Lotnicze SA, które posiada 17,304% udziału w kapitale
  • Gmina Katowice, która posiada 4,891% udziału w kapitale.

Pozostałe Gminy posiadają 0,34% udziału w kapitale. Natomiast inni akcjonariusze w tym izby gospodarcze, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne posiadają 0,112% udziału w kapitale.