Polityka jakości

W dniu 26 sierpnia 2009 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA otrzymało certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

W związku z wdrożeniem w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym SA Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 i PN-EN 18001 przedstawiamy Państwu Politykę jakości.