Praca

Energetyk

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach
poszukuje kandydatów na stanowisko:

ENERGETYKA
Nr ref.  EN/3/2019

Od kandydatów oczekujemy:

 • świadectwa kwalifikacyjnego G1 upoważniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru tj: urządzeń elektroenergetycznych o napięciu  20kV  E i D (obejmujących p 2,3,4,7,10 i prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony przeciw porażeniowej o napięciu do 1 kV oraz ochrony odgromowej, itp.)
 • posiadania prawa jazdy kat.: B,
 • wykształcenia średniego technicznego, 
 • dyspozycyjności, 
 • dobrej kondycji fizycznej, 
 • niekaralności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • kreatywności,
 • odporności na stres,
 • doświadczenia w zakresie eksploatacji i napraw maszyn i urządzeń elektrycznych, 
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny wraz z informacją potwierdzającą spełnienie wymogów kwalifikacyjnych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • w przypadku posiadania - referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji na adres internetowy: rekrutacja@gtl.com.pl – w temacie prosimy wpisać nr referencyjny EN/3/2019.

Termin składania aplikacji: do 15.04.2019 r.

Konieczne jest przesłanie pocztą na adres: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice,„Dział Kadr” w terminie do dnia: 15.04.2019 r. podpisanego załącznika będącego potwierdzeniem uzyskania informacji o administratorze danych osobowych w celu przetwarzania oraz przysługujących prawach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych dla celów rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia indywidualnych rozmów. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia procesu rekrutacji pracowników na podane stanowisko pracy bez podania przyczyny.

Załącznik - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacja o przetwarzaniu danych w związku z rekrutacją