Praca

Referent ds. informatyki

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

REFERENT DS. INFORMATYKI
Nr ref. DTI/10/2021

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego kierunkowego
 • znajomości języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • znajomości systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • znajomości programów biurowych Microsoft Office
 • praktycznej umiejętności instalacji oraz konfiguracji oprogramowania komputerowego – systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, podłączania stacji roboczych do domeny
 • znajomości zagadnień topologii, urządzeń i aplikacji w sieci LAN
 • znajomości sprzętu i zagadnień związanych z sieciami strukturalnymi
 • umiejętności serwisowania i naprawy sprzętu komputerowego
 • niekaralności
 • dyspozycyjności – praca w systemie zmianowym
 • prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku posiadania - referencje z dotychczasowych miejsc pracy oraz kserokopie z posiadanych kursów i szkoleń zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji na adres internetowy: rekrutacja@gtl.com.pl – w temacie prosimy wpisać nr referencyjny DTI/10/2021.

Termin składania aplikacji: do 31.10.2021 r.

Konieczne jest przesłanie pocztą na adres: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice, „Dział Kadr” w terminie do dnia: 22.10.2021 r. podpisanego załącznika będącego potwierdzeniem uzyskania informacji o administratorze danych osobowych w celu przetwarzania oraz przysługujących prawach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych dla celów rekrutacji. Informujemy,                     że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia indywidualnych rozmów.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia procesu rekrutacji pracowników na podane stanowisko pracy bez podania przyczyny. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacja o przetwarzaniu danych w związku z rekrutacją