Praca

Specjalista ds. personalnych

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH
Nr ref. DZP/12/2021

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane z zakresu rachunkowości), 
 • minimum 3 letniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku ds. płac,
 • dokładności, skrupulatności i rzetelności w pracy, 
 • znajomości j. angielskiego na poziomie komunikatywnym, 
 • niekaralności – warunek konieczny,
 • mile widziane doświadczenie w administrowaniu procesów kadrowych
  tj. zatrudnianie, rozliczanie czasu pracy, zwalnianie.

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac, 
 • sporządzanie deklaracji i formularzy do ZUS i US oraz kontakt z tymi instytucjami w zakresie prowadzonych działań,
 • sporządzanie wybranych sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
 • obsługa systemu kadrowo-płacowego,
 • przygotowywanie raportów,
 • uzgadnianie kont księgowych w zakresie rozliczeń związanych z listą płac,
 • bieżąca obsługa spraw pracowniczych,
 • administrowanie benefitów pracowniczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • w przypadku posiadania - referencje z dotychczasowych miejsc pracy oraz kserokopie z posiadanych kursów i szkoleń zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji na adres internetowy: rekrutacja@gtl.com.pl – w temacie prosimy wpisać nr referencyjny DZP/12/2021.

Termin składania aplikacji: do 14.01.2022 r.

Konieczne jest przesłanie pocztą na adres: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice, „Dział Zarządzania Personelem” w terminie do dnia: 14.01.2022 r. podpisanego załącznika będącego potwierdzeniem uzyskania informacji o administratorze danych osobowych w celu przetwarzania oraz przysługujących prawach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych dla celów  rekrutacji. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia indywidualnych rozmów. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia procesu rekrutacji pracowników na podane stanowisko pracy bez podania przyczyny. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacja o przetwarzaniu danych w związku z rekrutacją