Praca

Elektryk

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

ELEKTRYK
Nr ref. DE/12/2021

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania świadectwa kwalifikacyjnego G1 upoważniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru tj: urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 1V E i D (obejmujących p 2,3,4,7,10
  i prace kontrolno–pomiarowe w zakresie ochrony przeciw porażeniowej o napięciu do 1 Kv oraz ochrony odgromowej, itp.),
 • wykształcenia średniego technicznego, 
 • posiadania prawa jazdy kat.: B,
 • dyspozycyjności, 
 • dobrej kondycji fizycznej, 
 • niekaralności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • kreatywności,
 • odporności na stres,
 • doświadczenia w zakresie eksploatacji i napraw maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • w przypadku posiadania - referencje z dotychczasowych miejsc pracy oraz kserokopie z posiadanych kursów i szkoleń zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji na adres internetowy: rekrutacja@gtl.com.pl – w temacie prosimy wpisać nr referencyjny DE/12/2021.

Termin składania aplikacji: do 14.01.2022 r.

Konieczne jest przesłanie pocztą na adres: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice, „Dział Zarządzania Personelem” w terminie do dnia: 14.01.2022 r. podpisanego załącznika będącego potwierdzeniem uzyskania informacji o administratorze danych osobowych w celu przetwarzania oraz przysługujących prawach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych dla celów  rekrutacji. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia indywidualnych rozmów. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia procesu rekrutacji pracowników na podane stanowisko pracy bez podania przyczyny. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacja o przetwarzaniu danych w związku z rekrutacją