Zarząd

Artur Tomasik
Prezes Zarządu

Norbert Henzel
Wiceprezes Zarządu